Project

โครงการบ้านเดี่ยว แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จังหวัด ขอนแก่น

Project

โครงการบ้านเดี่ยว แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จังหวัด ขอนแก่น

มัณฑนา มะลิวัลย์– ขอนแก่น

บ้านเดี่ยว โครงการใหม่ จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำหรับผู้ที่มองหา
ความหรูหรา เหนือระดับ บนทำเลติดถนนมะลิวัลย์ ใกล้สนามบินขอนแก่น

บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร บ้านหรู แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอนแก่น มัณฑนา มะลิวัลย์

ICONIC LUXURY PROJECT
เหนือระดับด้วยดีไซน์หรูสุด สำหรับไลฟ์สไตล์แห่งความเป็นหนึ่ง

ราคา 6 – 20 ล้านบาท

see more

มัณฑนา มะลิวัลย์ – ขอนแก่น

บ้านเดี่ยว โครงการใหม่ จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำหรับผู้ที่มองหา
ความหรูหรา เหนือระดับ บนทำเลติดถนนมะลิวัลย์ ใกล้สนามบินขอนแก่น

บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร บ้านหรู แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอนแก่น มัณฑนา มะลิวัลย์

ICONIC LUXURY PROJECT
เหนือระดับด้วยดีไซน์หรูสุด
สำหรับไลฟ์สไตล์แห่งความเป็นหนึ่ง

ราคา 6 – 20 ล้านบาท

see more

มัณฑนา มะลิวัลย์ – ขอนแก่น
บ้านเดี่ยว โครงการใหม่ จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สำหรับผู้ที่มองหา
ความหรูหราเหนือระดับ
บนทำเลติดถนนมะลิวัลย์ ใกล้สนามบินขอนแก่น

บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร บ้านหรู แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอนแก่น มัณฑนา มะลิวัลย์

ICONIC LUXURY PROJECT
เหนือระดับด้วยดีไซน์หรูสุด สำหรับไลฟ์สไตล์แห่งความเป็นหนึ่ง

ราคา 6 – 20 ล้านบาท

see more

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

สังคมบ้านเดี่ยว แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ
สำหรับผู้มองหาบ้านเดี่ยวคุณภาพในขอนแก่น บนทำเลติดถนนมะลิวัลย์ ใกล้สนามบิน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร บ้านหรู แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอนแก่น สีวลี ถนนมะลิวัลย์

Prestige of Life สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ
สำหรับผู้มองหาบ้านเดี่ยวคุณภาพดีที่สุดในขอนแก่น

ราคาเริ่ม 4.95 ล้านบาท

see more

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

สังคมบ้านเดี่ยว แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ
สำหรับผู้มองหาบ้านเดี่ยวคุณภาพในขอนแก่น บนทำเลติดถนนมะลิวัลย์ ใกล้สนามบิน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร บ้านหรู แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอนแก่น สีวลี ถนนมะลิวัลย์

Prestige of Life
สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ
สำหรับผู้มองหาบ้านเดี่ยวคุณภาพดีที่สุดในขอนแก่

ราคาเริ่ม 4.59 ล้านบาท

see more

สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
สังคมบ้านเดี่ยว แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ สำหรับผู้มองหา
บ้านเดี่ยวคุณภาพในขอนแก่น บนทำเลติดถนนมะลิวัลย์
ใกล้สนามบิน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร บ้านหรู แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอนแก่น สีวลี ถนนมะลิวัลย์

Prestige of Life
สะท้อนรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ
สำหรับผู้มองหาบ้านเดี่ยวคุณภาพในขอนแก่น

ราคาเริ่ม 4.59 ล้านบาท

see more